12. redna seja Skupščine ZZZS z dne 13. 5. 2021

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Analiza realizacije programov zdravstvenih storitev v letu 2020 in poročilo o čakalnih dobah - realizacija sklepa in pobude (Tatjana Mlakar).
  2. Zapisnika 11. redne in 5. izredne seje s poročilom o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  3. Razpis volitev članov skupščine in območnih svetov za mandat 2021-2025 (Suzana Jarc).
  4. Poročilo o delu Upravnega odbora (Tatjana Čerin, predsednica Upravnega odbora).
  5. Vprašanja, pobude, informacije.

 

Lučka Böhm, l. r.

predsednica Skupščine

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije