12. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 11.10.2018

Predlog dnevnega reda 12. seje Upravnega odbora ZZZS z dne 11.10.2018 ob 10.00 uri

 1. Zapisnik 11. redne in 3. izredne seje Upravnega odbora ter poročilo o realizaciji sklepov (mag. Suzana Jarc).
 2. Predlog izhodišč za Finančni načrt ZZZS za leto 2019 (Daniela Dimić, univ. dipl. ekon.).
 3. Načrtovanje, beleženje in obračunavanje zdravstvenih storitev
  (mag. Karmen Grom Kenk).
 4. Izbira ponudnikov zdravstvenih storitev na osnovi razpisa za leto 2018 – V
  (Marjeta Trček, univ. dipl. ekon.).
 5. Medicinski pripomočki – sklepi, vezani na novelo Pravil OZZ
  (Drago Perkič, univ. dipl. ekon.).
 6. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (mag. Ana Vodičar).
 7. Aktivnosti za dopolnitev gradiv za Skupščino
 8. Sprememba Načrta Sektorja za notranje revidiranje za leto 2018 – seznanitev s predlogom (mag. Mirjana Pustatičnik).
 9. Nepremičninske zadeve (mag. Judita Škufca).
 10. Drugi izredni medletni odpis sredstev, terjatev in obveznosti v letu 2018
  (Mija Ankele Kokalj, dipl. ekon.).
 11. Pobude, vprašanja, informacije.


Tatjana Čerin, l. r.
predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije