12. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 24. 11. 2022 

 

Predlog dnevnega reda:

 1. Zapisnik 11. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
 2. Dolgotrajna oskrba - poročilo o aktivnostih (Tatjana Kolenc).
 3. Dostopnost do zdravstvenih storitev – realizacija sklepa Skupščine (Tatjana Mlakar, Damjana Jelačin Ivanovič).
 4. Poročilo o nadzorih – realizacija sklepa Skupščine (Jana Mrak).
 5. Novela Sklepa o načrtovanju, beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev (Karmen Grom Kenk).
 6. Izbira izvajalcev zdravstvenih storitev (Marjeta Trček).
 7. Predlog pravilnika o uveljavljanju izplačila nadomestila plače(Ana Vodičar, Radmila Ilić).
 8. Integriteta (Suzana Jarc).
 9. Mnenje k imenovanju vodje – direktorja Območne enote Ljubljana (Tatjana Mlakar).
 10. Imenovanja (Suzana Jarc).
 11. Vprašanja, pobude, informacije.                                 

Irena Ilešič Čujovič, l. r.

predsednica Upravnega odbora

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije