13. redna seja Skupščine ZZZS z dne 20. 10. 2021

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Zapisnik 12. redne in 3. izredne dopisne seje s poročilom o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  2. Novela Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ana Vodičar, Klemen Ganziti).
  3. Novela sklepa o zdravstvenih stanjih za medicinske pripomočke (Drago Perkič).
  4. Rebalans Finančnega načrta za leto 2021 (Daniela Dimić).
  5. Poročilo o delu Upravnega odbora (Tatjana Čerin, predsednica Upravnega odbora).
  6. Poročilo o delu Skupščine v mandatu 2017-2021 (Lučka Böhm, predsednica Skupščine).
  7. Pobude, vprašanja, informacije.

 

Lučka Böhm, l. r.

predsednica Skupščine

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije