13. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 9. 12. 2022

 

Predlog dnevnega reda:

 1. Zapisnik 12. redne seje s poročilom o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
 2. Predlog finančnega načrta za leto 2023 (Daniela Dimić).
 3. Dolgotrajna oskrba - poročilo (Tatjana Kolenc).
 4. Predlog sklepa o odstotkih vrednosti zdravstvenih storitev (Anka Bolka).
 5. Predlog pravilnika o obrazcu in listinah (Ana Vodičar).
 6. Razpis za dobavitelje medicinskih pripomočkov (Drago Perkič).
 7. Predlog letnega poročila – zaključnega računa za leto 2020 (Mirjana Fele).
 8. Predlog načrta revizijskih nalog za leto 2023 (Mirjana Fele).
 9. Tretji izredni medletni odpis sredstev in obveznosti do virov sredstev v letu 2022 (Daniela Dimić).
 10. Mnenje k imenovanju vodje – direktorice sektorja za razvoj kadrov in organizacije (Tatjana Mlakar).
 11. Imenovanja (Suzana Jarc).
 12. Vprašanja, pobude, informacije.

                                 

Irena Ilešič Čujovič, l. r.

predsednica Upravnega odbora

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije