14. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 26. 1. 2023

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Zapisnika 13. redne in 4. izredne dopisne seje s poročilom o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  2. ZZZS v luči predvidene zdravstvene reforme.
  3. Akti – medicinski pripomočki (Drago Perkič).
  4. Novela sklepa o načrtovanju, beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev (Karmen Grom Kenk).
  5. Dolgotrajna oskrba – poročilo 1/2023 (Tatjana Kolenc).
  6. Novela Pravilnika o sejninah in povračilih stroškov (Suzana Jarc).
  7. Ponovno odločanje o izbiri izvajalca zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2018.
  8. Imenovanja (Suzana Jarc).
  9. Vprašanja, pobude, informacije.                                  

 

Irena Ilešič Čujovič, l. r.

predsednica Upravnega odbora

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije