14. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 3.12.2018

Predlog dnevnega reda 14. seje Upravnega odbora ZZZS z dne 3.12.2018 ob 8.30 uri

 1. Zapisnik 13. redne seje Upravnega odbora ter poročilo o realizaciji sklepov
  (Suzana Jarc).
 2. Predlog Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2019 s spornimi vprašanji
  (Sladjana Jelisavčić).
 3. Izbira ponudnikov zdravstvenih storitev na osnovi razpisa za leto 2018 – VII
  (Marjeta Trček).
 4. Predlog Pravilnika o seznamu ter o določitvi izhodišč za cenovne standarde medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
  (Drago Perkič).
 5. Predlog Sklepa o osnovnih zahtevah kakovosti za medicinske pripomočke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja (Drago Perkič).
 6. Pravilnik o notranji organizaciji ZZZS - spremembe in dopolnitve
  (Marjan Sušelj, Laura Praprotnik).
 7. Imenovanje zdravnice (Laura Praprotnik).
 8. Predlog načrta revizijskih nalog za leto 2019 (Mirjana Pustatičnik).
 9. Tretji izredni medletni odpis sredstev, terjatev in obveznosti v letu 2018
  (Mija Ankele Kokalj).
 10. Zdravila v obveznem zdravstvenem zavarovanju: razvoj in obvladovanje izdatkov
  (Jurij Fürst).
 11. Pobude, vprašanja, informacije.


Tatjana Čerin
predsednica Upravnega odbora Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije