15. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 27. 2. 2023

 

Predlog dnevnega reda:

 1. Zapisnik 14. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
 2. Popis premoženja po stanju na dan 31. 12. 2022 (Martina Emeršič).
 3. Letno poročilo za leto 2022 in predlog potrditve letnega poročila – zaključnega računa za leto 2022 (Tatjana Mlakar).
 4. Letno poročilo in planski dokumenti sektorja za notranje revidiranje – v seznanitev (Mirjana Fele).
 5. Predlog Sklepa o odstotkih vrednosti zdravstvenih storitev (Anka Bolka).
 6. Novela sklepa o določitvi cenovnih standardov za medicinske pripomočke (Drago Perkič).
 7. Dolgotrajna oskrba – poročilo 2/2023 (Tatjana Kolenc).
 8. Uredba o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023 – realizacija pobude (Sladjana Jelisavčić).
 9. Razpis programov zdravstvenih storitev za leto 2023 (Marjeta Trček).
 10. Imenovanje (Suzana Jarc).
 11. Vprašanja, pobude, informacije.                                    

 

Irena Ilešič Čujovič, l. r.

predsednica Upravnega odbora

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije