15. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 31. 1. 2019

Predlog dnevnega reda 15. seje Upravnega odbora ZZZS z dne 31. 1. 2019 ob 10.00 uri

 1. Zapisnika 14. redne in 1. izredne dopisne seje s poročilom o realizaciji sklepov
  (Suzana Jarc)
 2. Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače iz obveznega zdravstvenega zavarovanja na zahtevo delodajalca (Ana Vodičar).
 3. Predlog aktov za javno razpravo (Drago Perkič, Nives Meserko).
 4. Sklep o načrtovanju, beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev – spremembe in dopolnitve (Karmen Grom Kenk).
 5. Izbira ponudnikov zdravstvenih storitev na osnovi razpisa za leto 2018 – VIII
  (Marjeta Trček).
 6. Pravilnik o notranji organizaciji ZZZS - spremembe in dopolnitve (Marjan Sušelj).
 7. Imenovanje predstavnika ZZZS v Svet javnega zavoda Lekarna Mozirje (Suzana Jarc).
 8. Pobude, vprašanja, informacije.

 

Tatjana Čerin, l. r.
predsednica Upravnega odbora Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije