16. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 23. 3. 2023

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Zapisnik 15. redne seje s poročilom o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  2. Finančna projekcija za obdobje 2023-2026 (Daniela Dimić).
  3. Novela Sklepa o načrtovanju, beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev (Karmen Grom Kenk).
  4. Novela sklepa o določitvi cenovnih standardov za medicinske pripomočke (Drago Perkič).
  5. Pobuda za spremembo Sklepa o odstotkih vrednosti zdravstvenih storitev.
  6. Imenovanja (Suzana Jarc).
  7. Vprašanja, pobude, informacije.

                             

Irena Ilešič Čujovič, l. r.

predsednica Upravnega odbora

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije