16. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 26. 2. 2019

Predlog dnevnega reda 16. seje Upravnega odbora ZZZS z dne 26. 2. 2019 ob 9. uri

  1. Zapisnik 15. redne seje s poročilom o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  2. Popis premoženja ZZZS po stanju na dan 31. 12. 2018 (Mija Ankele Kokalj).
  3. Poslovno poročilo ZZZS za leto 2018 in predlog potrditve letnega poročila - zaključnega računa ZZZS za leto 2018 (Marjan Sušelj).
  4. Letno poročilo in planski dokumenti sektorja za notranje revidiranje - v seznanitev
  5. Sofinanciranje programov obnovitvene rehabilitacije in zdravstvenega letovanja otrok - plan in razpis (Darja Kušar).
  6. Pravilnik o notranji organizaciji ZZZS - spremembe in dopolnitve (Marjan Sušelj).
  7. Imenovanje člana zdravstvene komisije (Suzana Jarc).
  8. Pobude, vprašanja, informacije.
     

Tatjana Čerin, l. r.
predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije