17. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 13. 4. 2023

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Poročilo o pobiranju prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje (predstavnice FURS).
  2. Zapisnik 16. redne seje s poročilom o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  3. Navodilo o postopku financiranja, poročanja in nadzoru nad izvajanjem zdravstvenih storitev ter tehničnih pogojih za vključitev v poročanje izvajanja zdravstvenih storitev (Marjeta Trček).
  4. Izbira izvajalcev zdravstvenih storitev (Marjeta Trček).
  5. Seznam zahtevnejših medicinskih pripomočkih in novela sklepa o medicinskih pripomočkih na obnovljivo naročilnico (Drago Perkič).
  6. Izbira dobaviteljev medicinskih pripomočkov (Drago Perkič).
  7. Dolgotrajna oskrba – poročilo 3/2023 (Tatjana Kolenc).
  8. Zakon o ZZZS in Zakon o zdravstvenem informacijskem sistemu.
  9. Kadrovske zadeve (Renata Božič Povše).
  10. Vprašanja, pobude, informacije.

 

Irena Ilešič Čujovič, l. r.

predsednica Upravnega odbora

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije