17. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 26. 3. 2019

Predlog dnevnega reda 17. seje Upravnega odbora ZZZS z dne 26. 3. 2019 ob 11. uri

 

  1. Poročilo o sanaciji bolnišnic – realizacija sklepa (Mirko Stopar, Ministrstvo za zdravje).
  2. Zapisnik 16. redne seje s poročilom o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  3. Informacija o rebalansu Finančnega načrta ZZZS za leto 2019 - realizacija sklepa Skupščine (Daniela Dimić).
  4. Sklep o načrtovanju, beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev – spremembe in dopolnitve (Karmen Grom Kenk).
  5. Izbira dobaviteljev medicinskih pripomočkov in izvajalcev za šolanje psov vodičev slepih (Drago Perkič).
  6. Izbira organizatorjev obnovitvene rehabilitacije za leto 2019 (Darja Kušar).
  7. Pobude, vprašanja, informacije.


Tatjana Čerin, l. r.
predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije