18. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 18. 5. 2023

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Zapisnik 17. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  2. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T) (Snežana Marković, Daniela Dimić).
  3. Predlog letnega poročila – zaključnega računa za leto 2021 (Daniela Dimić).
  4. Novela Sklepa o načrtovanju, beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev (Karmen Grom Kenk).
  5. Izbira izvajalcev zdravstvenih storitev (Marjeta Trček).
  6. Dostopnost do zdravstvenih storitev (Miran Bizjak).
  7. Dolgotrajna oskrba – poročilo 4/2023 (Tatjana Kolenc).
  8. Prvi izredni odpis sredstev in obveznosti do virov sredstev v letu 2023 (Daniela Dimić).
  9. Kadrovske zadeve (Renata Božič Povše).
  10. Vprašanja, pobude, informacije.

 

 

Irena Ilešič Čujovič, l. r.

predsednica Upravnega odbora

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije