18. seja Upravnega odbora ZZZS z dne 17.4.2019

Predlog dnevnega reda 18. seje Upravnega odbora ZZZS z dne 17.4.2019 ob 9.00 uri

 

  1. Zapisnik 17. redne seje s poročilom o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  2. Predlog Strateškega razvojnega programa ZZZS za obdobje 2020-2025 – 1. obravnava
    (Marjan Sušelj).
  3. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ana Vodičar).
  4. Razpis programov zdravstvenih storitev za leto 2019 (Marjeta Trček).
  5. Določitev cen standardnih materialov za zobozdravstvene storitve (Sabina Poznič Verk).
  6. Sklep o načrtovanju, beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev – spremembe in dopolnitve (Karmen Grom Kenk).
  7. Pobude, vprašanja, informacije.


Tatjana Čerin, l. r.
predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije