19. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 15 6. 2023

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Zapisnik 18. redne seje s poročilom o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  2. Predlog novele Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Snežana Marković).
  3. Predlog novele sklepa o zdravstvenih stanjih za medicinske pripomočke (Drago Perkič).
  4. Novela sklepa o cenovnih standardih za medicinske pripomočke (Drago Perkič).
  5. Predlog novele pravilnika o karticah (Nives Meserko).
  6. Izbira izvajalcev zdravstvenih storitev (Marjeta Trček).
  7. Spremembe in rešitve za izboljšanje zdravstvenega sistema – mnenje ZZZS.
  8. Kadrovske zadeve (Renata Božič Povše).
  9. Vprašanja, pobude, informacije.                                   

 

Irena Ilešič Čujovič, l. r.

predsednica upravnega odbora

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije