19. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 22.5.2019

Predlog dnevnega reda 19. seje Upravnega odbora ZZZS z dne 22.5.2019 ob 9.00 uri

 

  1. Projekt "mreža" - realizacija sklepa (Petra Ogrin Rehberger, NIJZ).
  2. Zapisnika 18. redne in 4. izredne seje s poročilom o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  3. Dopolnitev Predloga strateškega razvojnega programa ZZZS za obdobje 2020–2025 - 1. obravnava (Anka Bolka).
  4. Predlog novele Pravil OZZ, sklepa o pogojih in sklepa o osnovnih zahtevah kakovosti za medicinske pripomočke (Snežana Marković, Drago Perkič).
  5. Izbira ponudnikov zdravstvenih storitev na osnovi razpisa za leto 2019 - 1 (Marjeta Trček).
  6. Prvi izredni medletni odpis sredstev, terjatev in obveznosti v letu 2019 (Mija Ankele Kokalj).
  7. Imenovanja (Suzana Jarc).
  8. Pobude, vprašanja, informacije.


Tatjana Čerin, l. r.
predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije