2. izredna seja Skupščine ZZZS z dne 14. 2. 2023

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Stališče Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije do napovedane zdravstvene reforme.

 

Drago Delalut, l. r.  

predsednik Skupščine

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije