2. izredna korespondenčna seja Skupščine ZZZS z dne 19. 3. 2020

Predlog dnevnega reda 2. izredne korespondenčne seje Skupščine ZZZS z dne 19.3.2020

  1. Odločitev o korespondenčni seji.
  2. Zapisnik 9. redne in 2. izredne seje in poročilo o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  3. Informacija o poslovanju v letu 2019 (Anka Bolka).
  4. Izhodišča za novi pravilnik o volitvah članov organov upravljanja (Suzana Jarc).
  5. Poročilo o delu Upravnega odbora
    (Tatjana Čerin, predsednica Upravnega odbora).

Lučka Böhm, l. r.
predsednica Skupščine
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije