2. izredna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 12. 7. 2022

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Mnenje ZZZS k Predlogu Zakona o ukrepih za zagotovitev stabilnega delovanja zdravstvenega sistema (Tatjana Mlakar).
  2. Imenovanje (Suzana Jarc).

 

Irena Ilešič Čujovič, l. r.

predsednica Upravnega odbora

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

 

Gradivo z novinarske konference po tej seji