2. izredna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 9.8.2018

Predlog dnevnega reda 2. izredne seje Upravnega odbora ZZZS z dne 9.8.2018 ob 10.00 uri

  1. Polletno poročilo o finančnem poslovanju ZZZS z oceno do konca leta 2018
    (Daniela Dimić, univ. dipl. ekon.).
  2. Predlog rebalansa Finančnega načrta ZZZS za leto 2018
    (Marjan Sušelj, univ. dipl. psih. in Daniela Dimić, univ. dipl. ekon.).
  3. Določitev terapevtskih skupin zdravil: s filgrastimom, z dolgo delujočimi oblikami filgrastima in za zniževanje holesterola (Nataša Jakša, mag. farm.).


Namestnica predsednice Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Dragica Kekec, l. r.