2. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 9. 12. 2021

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Zapisnik 1. redne seje s poročilom o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  2. Predlog finančnega načrta za leto 2022 (Daniela Dimić).
  3. Novela Sklepa o načrtovanju, beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev (Karmen Grom Kenk).
  4. Izbira izvajalcev zdravstvenih storitev na osnovi razpisa za leto 2021 – IV (Marjeta Trček).
  5. Razpis za dobavitelje medicinskih pripomočkov (Drago Perkič).
  6. Predlog Letnega poročila – zaključnega računa za leto 2019 (Mirjana Fele).
  7. Predlog načrta revizijskih nalog za leto 2022 (Mirjana Fele).
  8. Peti izredni medletni odpis sredstev in obveznosti (Daniela Dimić).
  9. Imenovanja (Suzana Jarc).
  10. Vprašanja, pobude, informacije.

Irena Ilešič Čujovič, l. r.

predsednica Upravnega odbora 

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije