2. redna seja z dne 13. 12. 2017

Predlog dnevnega reda 2. seje Skupščine ZZZS z dne 13.12.2017

  1. Zapisnik 1. redne (konstitutivne) seje in poročilo o realizaciji sklepov (mag. Suzana Jarc).
  2. Rebalans finančnega načrta ZZZS za leto 2017 (Marjan Sušelj, univ. dipl. psih. in Daniela Dimić, univ. dipl. ekon.).
  3. Finančni načrt ZZZS za leto 2018 (Marjan Sušelj, univ. dipl. psih. in Daniela Dimić, univ. dipl. ekon.).
  4. Poročilo o delu Upravnega odbora od predhodne seje Skupščine (mag. Rosvita Svenšek, članica Upravnega odbora ZZZS).
  5. Pobude, vprašanja, informacije.

Predsednica Skupščine
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Lučka Böhm, l. r.