2. seja Upravnega odbora ZZZS z dne 20.11.2017

Predlog dnevnega reda 2. seje Upravnega odbora ZZZS z dne 20.11.2017 ob 10.00 uri

  1. Informacija o projektu eNaročanje – realizacija sklepa (prim. prof. dr. Ivan Eržen).
  2. Predlog finančnega načrta ZZZS za leto 2018 - nadaljevanje obravnave
    (Marjan Sušelj, univ. dipl. psih. in Daniela Dimić, univ. dipl. ekon.).
  3. Stališča in pripombe ZZZS na Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo – gradivo v javni razpravi
    (Marjan Sušelj, univ. dipl. psih. in Anka Bolka, univ. dipl. mat.).
  4. Seznam pooblaščenih zdravnikov za predpisovanje medicinskih pripomočkov – spremembe in dopolnitve (Nina Pirnat, dr. med., spec. epidem.).
  5. Pobude, vprašanja, informacije.

 

Predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Tatjana Čerin, l. r.