20. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 17. 6. 2019

Predlog dnevnega reda 20. seje Upravnega odbora ZZZS z dne 17. 6. 2019 ob 10.00 uri

 

  1. Zapisnik 19. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  2. Informacija o rebalansu finančnega načrta (Daniela Dimić).
  3. Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 (Sladjana Jelisavčić).
  4. Izbira ponudnikov zdravstvenih storitev na osnovi razpisa za leto 2019 - II (Marjeta Trček).
  5. Sklep o načrtovanju, beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev - spremembe in dopolnitve (Karmen Grom Kenk).
  6. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o KZZ, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu (Nives Meserko).
  7. Imenovanja (Suzana Jarc).
  8. Pobude, vprašanja, informacije.


Tatjana Čerin, l. r.
predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije