20. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 31. 8. 2023

 

Predlog dnevnega reda: 

 1. Zapisnik 19. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
 2. Uskladitev aktov z zakonodajo (Borut Bogataj).
 3. Predlog sklepa o najzahtevnejših zdravstvenih storitvah (Anka Bolka).
 4. Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa o odstotkih vrednosti zdravstvenih storitev (Anka Bolka).
 5. Pravilnik o obrazcu in listinah (Ana Vodičar).
 6. Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače (Ana Vodičar).
 7. Dostopnost do zdravstvenih storitev – realizacija sklepa (Tatjana Mlakar).
 8. Izbira izvajalcev zdravstvenih storitev (Sladjana Jelisavčić).
 9. Dopolnitev poslovnikov – realizacija sklepa (Suzana Jarc).
 10. Imenovanja (Suzana Jarc).
 11. Vprašanja, pobude, informacije.                               

 

Irena Ilešič Čujovič, l. r.

predsednica upravnega odbora

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije