21. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 17.9.2019

Predlog dnevnega reda 21. seje Upravnega odbora ZZZS z dne 17.9.2019 ob 8.30 uri

 

 1. Problematika absentizma v Sloveniji in v ZZZS (NIJZ – dr. Ticijana Prijon, ZZZS – Taja Simoniti).
 2. Zapisnik 20. redne in 2. izredne dopisne seje in poročilo o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
 3. Finančna projekcija poslovanja ZZZS v obdobju 2019-2021 (Daniela Dimić).
 4. Izbira ponudnikov zdravstvenih storitev na osnovi razpisa za leto 2019 - IV (Marjeta Trček).
 5. Sklep o načrtovanju, beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev
  (Karmen Grom Kenk).
 6. Terapevtska skupina zdravil inhalacijskih adrenergikov v kombinaciji z antiholinergiki, vključno s kortikosteroidi v trojnih kombinacijah (Nataša Jakša).
 7. Predlog sprememb Pravilnika o razvrščanju živil za posebne zdravstvene namene na listo
  (Alenka Marič Cevzar).
 8. Tretji izredni odpis sredstev in obveznosti do virov sredstev v letu 2019
  (Mija Ankele Kokalj).
 9. Imenovanja (Suzana Jarc).
 10. Pobude, vprašanja, informacije.


Tatjana Čerin, l. r.
predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije