21. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 21. 9. 2023

 

Predlog dnevnega reda:

 1. Zapisnik 20. redne seje s poročilom o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
 2. Finančna projekcija poslovanja za obdobje 2023-2025 (Daniela Dimić).
 3. Osnutek novele Statuta ZZZS (Borut Bogataj).
 4. Predlog novel Pravil OZZ in sklepa o zdravstvenih stanjih in drugih pogojih za MP (Ana Vodičar, Drago Perkič).
 5. Predlog novele Sklepa o osnovnih zahtevah kakovosti za medicinske pripomočke iz OZZ (Drago Perkič).
 6. Predlog pravilnika o natančnejših pogojih in postopku izjemne odobritve (Ana Vodičar).
 7. Predlog Sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa o odstotkih vrednosti zdravstvenih storitev (Anka Bolka).
 8. Predlog novel pravilnikov o razvrščanju zdravil in živil na listo (Jurij Fürst).
 9. Novela pravilnika o karticah (Nives Meserko).
 10. Izbira izvajalcev zdravstvenih storitev (Marjeta Trček).
 11. Dolgotrajna oskrba - poročilo 5/2023 (Tatjana Kolenc).
 12. Kadrovske zadeve (Renata Božič Povše).
 13. Vprašanja, pobude, informacije.                                 

Irena Ilešič Čujovič, l. r.

predsednica upravnega odbora

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije