22. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 17. 10. 2023

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Zapisnik 21. redne seje s poročilom o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  2. Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2023 (Daniela Dimić).
  3. Predlog sklepa o najzahtevnejših zdravstvenih storitvah (Anka Bolka).
  4. Sklep o načrtovanju in obračunavanju zdravstvenih storitev (Karmen Grom Kenk).
  5. Novela sklepa o določitvi cenovnih standardov za medicinske pripomočke (Drago Perkič).
  6. Izbira izvajalcev zdravstvenih storitev (Marjeta Trček).
  7. Drugi izredni odpis sredstev in obveznosti do virov sredstev v letu 2023 (Daniela Dimić).
  8. Vprašanja, pobude, informacije.                                   

 

Irena Ilešič Čujovič, l. r.

predsednica upravnega odbora

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije