22. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 7. 10. 2019

Predlog dnevnega reda 22. seje Upravnega odbora ZZZS z dne 7. 10. 2019 ob 9.00

 

  1. Zapisnik 21. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  2. Predlog Strateškega razvojnega programa ZZZS za obdobje 2020 do 2025 (Anka Bolka).
  3. Aneks št. 3 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019 (Sladjana Jelisavčić).
  4. Izbira ponudnikov zdravstvenih storitev na osnovi razpisa za leto 2019 - V (Marjeta Trček).
  5. Predstavitev e-Bol in predlog akta za javno razpravo (Ana Vodičar).
  6. Spremembe in dopolnitve 210. člena Pravil OZZ (Jurij Fürst).
  7. Spremembe seznama zahtevnejših medicinskih pripomočkov (Drago Perkič).
  8. Problematika zobozdravstva (Anka Bolka).
  9. Pobude, vprašanja, informacije.


Tatjana Čerin, l. r.
predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije