23. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 14.11.2019

Predlog dnevnega reda 23. seje Upravnega odbora ZZZS z dne 14.11.2019 ob 9.00 uri

 

  1. Zapisnik 22. redne in 5. izredne seje ter poročilo o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  2. Predlog letnega poročila - zaključnega računa za leto 2017 (Marjan Sušelj).
  3. Prerazporeditev Finančnega načrta za leto 2019 po namenih (Daniela Dimić).
  4. Predlog Finančnega načrta za leti 2020 in 2021 (Daniela Dimić).
  5. Predlogi novele Pravil OZZ in aktov o medicinskih pripomočkih
    (Snežana Marković in Drago Perkič).
  6. Izbira ponudnikov zdravstvenih storitev na osnovi razpisa za leto 2019 - VI (Marjeta Trček).
  7. Mnenje o predlogu ZZVZZ-P – predlog Državnega sveta (Snežana Marković).
  8. Pobude, vprašanja, informacije.


Tatjana Čerin, l. r.
predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije