23. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 23. 11. 2023

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Zapisnika 22. redne in 5. izredne dopisne seje ter poročilo o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  2. Predlog Zakona o nujnih ukrepih na področju zdravstvenega varstva.
  3. Predlog novele sklepa o osnovnih zahtevah kakovosti za medicinske pripomočke (Drago Perkič).
  4. Novela sklepa o določitvi cenovnih standardov za medicinske pripomočke (Drago Perkič).
  5. Izbira izvajalcev zdravstvenih storitev (Marjeta Trček).
  6. Nova terapevtska skupina zdravil (Nataša Jakša).
  7. Kadrovske zadeve (Renata Božič Povše, Jurij Fürst).
  8. Vprašanja, pobude, informacije.

 

Irena Ilešič Čujovič, l. r.

predsednica upravnega odbora

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije