24. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 3.12.2019

Predlog dnevnega reda 24. seje Upravnega odbora ZZZS z dne 3.12.2019 ob 10.00 uri

 

 1. Zapisnik 23. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
 2. Predlog Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020 (Sladjana Jelisavčić).
 3. Novela Sklepa o načrtovanju, beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev
  (Karmen Grom Kenk).
 4. Novela Pravilnika o kartici zdravstvenega zavarovanja, profesionalni kartici in pooblastilih za branje in zapisovanje podatkov v zalednem sistemu (Nives Meserko).
 5. Novela Sklepa o imenovanje članov komisije za razvrščanje zdravil na listo (Rozeta Hafner).
 6. Predlog načrta revizijskih nalog za leto 2020 (Mirjana Pustatičnik).
 7. Četrti izredni medletni odpis sredstev in obveznosti do virov sredstev v letu 2019
  (Mija Ankele Kokalj).
 8. Imenovanja in razrešitve (Suzana Jarc).
 9. Pobude, vprašanja, informacije.


Tatjana Čerin, l. r.
predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije