24. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 4. 12. 2024

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Zapisnik 23. redne seje s poročilom o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  2. Začasno financiranje v letu 2024 (Daniela Dimić).
  3. Predlog letnega poročila – zaključnega računa za leto 2022 (Tatjana Mlakar).
  4. Pravilnik o natančnejših pogojih in natančnejšem postopku o izjemni odobritvi zdravstvene obravnave, ki ni pravica iz OZZ (Ana Vodičar).
  5. Javni razpis programa izvajanja šolanja psov vodičev slepih zavarovanih oseb(Drago Perkič).
  6. Izbira izvajalcev zdravstvenih storitev (Marjeta Trček).
  7. Predlog načrta revizijskih nalog za leto 2024.
  8. Vprašanja, pobude, informacije.

                                   

Irena Ilešič Čujovič, l. r.

predsednica upravnega odbora

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije