25. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 25. 1. 2024

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Zapisniki 24. redne, 6. izredne dopisne in 3. izredne seje s poročilom o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  2. Predlog pravilnika o uveljavljanju izplačila nadomestila plače (Ana Vodičar).
  3. Predlog novele pravilnika o karticah (Nives Meserko).
  4. Sklep o seznamu medicinskih pripomočkov za prenos pooblastil (Drago Perkič).
  5. Razpis za dobavitelje medicinskih pripomočkov (Drago Perkič).
  6. Vprašanja, pobude, informacije.

                                   

Irena Ilešič Čujovič, l. r.

predsednica upravnega odbora

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije