25. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 28. 1. 2020

 

Predlog dnevnega reda 25. seje Upravnega odbora ZZZS z dne 28. 1. 2020 ob 9. uri

 1. Mreža javne zdravstvene službe (MZ, NIJZ).
 2. Zapisniki 24. redne, 6. in 7. izredne seje s poročilom o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
 3. Pravilnik o uveljavljanju izplačila nadomestila plače (Ana Vodičar).
 4. Določitev terapevtske skupine zdravil nizkomulekularnih heparinov (Nataša Jakša).
 5. Izbira ponudnikov zdravstvenih storitev na osnovi razpisa za leto 2019 - VII (Marjeta Trček).
 6. Sofinanciranje programov obnovitvene rehabilitacije in zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev – plan in razpis (Darja Kušar).
 7. Razpis za dobavitelje medicinskih pripomočkov v letu 2020 (Drago Perkič).
 8. Pravilnik o komisijah za medicinske pripomočke (Drago Perkič)
 9. Mnenje o Predlogu zakona o interventnih ukrepih za stabilizacijo delovanja javnega zdravstvenega sistema (Marjan Sušelj).
 10. Predlog izhodišč za novi pravilnik o volitvah članov organov upravljanja (Suzana Jarc).
 11. Imenovanja (Suzana Jarc).
 12. Pobude, vprašanja, informacije.


Tatjana Čerin, l. r.
predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije