26. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 27. 2. 2024

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Zapisnik 25. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  2. Popis premoženja po stanju na dan 31. 12. 2023 (Martina Emeršič).
  3. Letno poročilo za leto 2023 in predlog potrditve letnega poročila - zaključnega računa za leto 2023 (Tatjana Mlakar).
  4. Letno poročilo in planski dokumenti sektorja za notranje revidiranje - v seznanitev (Blanka Vezjak).
  5. Izbor izvajalcev šolanja psov vodičev slepih zavarovanih oseb (Drago Perkič).
  6. Mnenje k Predlogu strategije razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva do leta 2031 (Anka Bolka).
  7. Uredba o programih storitev OZZ, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2024 (Sladjana Jelisavčić).
  8. Kadrovske zadeve (Renata Božič Povše).
  9. Vprašanja, pobude, informacije.

 

Irena Ilešič Čujovič, l. r.

predsednica upravnega odbora

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije