26. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 27.2.2020

Predlog dnevnega reda 26. seje Upravnega odbora ZZZS z dne 27.2.2020 ob 13.00 uri

  1. Zapisnik 25. redne seje s poročilom o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  2. Popis premoženja ZZZS po stanju na dan 31. 12. 2019 (Mija Ankele Kokalj).
  3. Poslovno poročilo ZZZS za leto 2019 in predlog potrditve letnega poročila – zaključnega računa za leto 2019 (Marjan Sušelj).
  4. Letno poročilo in planski dokumenti sektorja za notranje revidiranje – v seznanitev
   (Mirjana Pustatičnik).
  5. Novela Sklepa o načrtovanju, beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev
   (Karmen Grom Kenk).
  6. Imenovanja (Suzana Jarc).
  7. Pobude, vprašanja, informacije.


  Tatjana Čerin, l. r.
  predsednica Upravnega odbora
  Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije