27. redna seje Upravnega odbora ZZZS z dne 11. 6. 2020

Predlog dnevnega reda 27. seje Upravnega odbora ZZZS z dne 11. 6. 2020 ob 9. uri

 1. Izterjava prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje
  (Peter Grum, namestnik generalnega direktorja FURS).
 2. Informacija o finančnem poslovanju Daniela Dimić).
 3. Razpis programov zdravstvenih storitev za leto 2020 (Marjeta Trček).
 4. Poročilo o napredovanju dela na obračunskih modelih in novela Sklepa o načrtovanju, beleženju obračunavanju zdravstvenih storitev (Anka Bolka).
 5. Izbira dobaviteljev medicinskih pripomočkov (Drago Perkič).
 6. Sprememba sklepa o izrednem odpisu osnovnih sredstev (Daniela Dimić).
 7. Dodatek za posebne obremenitve za generalnega direktorja (Tanja Lovšin).
 8. Imenovanja (Suzana Jarc).
 9. Zapisnik 4. izredne dopisne seje s poročilom o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
 10. Pobude, vprašanja, informacije.


Tatjana Čerin, l. r.
predsednica Upravnega odbora Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije