28. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 18. 8. 2020

Predlog dnevnega reda 28. seje Upravnega odbora ZZZS z dne 18. 8. 2020 ob 9. uri

  1. Zapisnik 27. redne seje s poročilom o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  2. Polletno poročilo o finančnem poslovanju z oceno do konca leta 2020 (Daniela Dimić).
  3. Aneks št. 1 k Splošnemu dogovoru za leto 2020 (Marjeta Trček).
  4. Izbira ponudnikov zdravstvenih storitev na osnovi razpisa za leto 2020 – I (Marjeta Trček).
  5. Sprememba cenovnega standarda medicinskega pripomočka (Ana Vodičar).
  6. Razpis za generalnega direktorja (Suzana Jarc).
  7. Imenovanja (Suzana Jarc).
  8. Pobude, vprašanja, informacije.

Tatjana Čerin, l. r.

predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije