29. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 22. 9. 2020

Predlog dnevnega reda 29. seje Upravnega odbora ZZZS z dne 22. 9. 2020 ob 9.00 uri

  1. Informacija o finančnem poslovanju v letu 2020 (Marjan Sušelj).
  2. Zapisnik 28. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  3. Predlog sklepa o dopolnitvi Sklepa o pripravi dvoletnega finančnega načrta (Tatjana Kolenc).
  4. Novela Sklepa o načrtovanju, beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev (Karmen Grom Kenk).
  5. Predlog akta za javno razpravo - novela pravilnika o karticah (Nives Meserko).
  6. Drugi razpis programov za sofinanciranje programa zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev v letu 2020 (Darja Kušar).
  7. Izbira ponudnikov zdravstvenih storitev na osnovi razpisa za leto 2020 – II (Marjeta Trček).
  8. Prvi izredni medletni odpis sredstev in obveznosti v letu 2020 (Mija Ankele Kokalj).
  9. Poročilo razpisne komisije o prijavah na razpis za generalnega direktorja (Tatjana Čerin, predsednica razpisne komisije).
  10. Pobude, vprašanja, informacije.

gradivo za javnost s te seje

Tatjana Čerin, l. r.


predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije