3. izredna dopisna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 31. 3. 2020

Predlog dnevnega reda 3. izredne dopisne seje Upravnega odbora ZZZS z dne 31. 3. 2020 ob 12.00

  1. Zapisnik 26. redne seje s poročilom o realizaciji sklepov.
  2. Akta o medicinskih pripomočkih.
  3. Izbira organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije in letovanja otrok za leto 2020.
  4. Imenovanja.


Tatjana Čerin, l. r.
predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije