3. izredna dopisna seja ZZZS z dne 5. 8. 2021

 

Dnevni red:

  1. Odločitev o dopisni seji.
  2. Stališče do Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (EVA 2021-2711-0127).

 

Lučka Böhm, l. r.

predsednica Skupščine

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije