3. izredna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 17.9.2018

Predlog dnevnega reda 3. izredne seje Upravnega odbora ZZZS z dne 17.9.2018 ob 14.00 uri

  1. Sporna vprašanja za Aneks št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2018
    (Sladjana Jelisavčić, univ. dipl. ekon.).
  2. Izbira ponudnikov zdravstvenih storitev na osnovi razpisa za leto 2018 - IV
    (Marjeta Trček, univ. dipl. ekon.).
     

Tatjana Čerin, l. r.
predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije