3. redna seja Skupščine ZZZS z dne 23. 3. 2022

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Informacija o finančnem poslovanju (Tatjana Mlakar),
  2. Zapisnik 2. redne seje s poročilom o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  3. Informacija o poslovanju v letu 2021 (Tatjana Mlakar).
  4. Dolgotrajna oskrba – realizacija sklepa (Tatjana Kolenc).
  5. Regresni zahtevki – realizacija sklepa.
  6. Poročilo o delu Upravnega odbora (Irena Ilešič Čujovič, predsednica Upravnega odbora).
  7. Pobude, vprašanja, informacije.

 

Drago Delalut, l. r.

predsednik Skupščine

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije