3. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 27. 1. 2022

 

Predlog dnevnega reda:

  1. Zapisnik 2. redne seje s poročilom o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  2. Poročilo o aktivnostih uvedbe dolgotrajne oskrbe (Tatjana Kolenc).
  3. Novela pravilnika o komisijah za medicinske pripomočke (Drago Perkič).
  4. Sklep o določitvi cenovnih standardov medicinskih pripomočkov in novela sklepa o določitvi seznama s timsko obravnavo (Drago Perkič).
  5. Elektronsko vlaganje prijav nezgod in poškodb pri delu ter predlog novele pravilnika o karticah (Ana Vodičar).
  6. Razpis programov zdravstvenih storitev in javni poziv izvajalcem za prevzem programa ambulante za boljšo dostopnost do izbranega osebnega zdravnika(Marjeta Trček).
  7. Izbira izvajalcev zdravstvenih storitev na osnovi razpisa za leto 2021 – V (Marjeta Trček).
  8. Ocena delovne uspešnosti generalnega direktorja za leto2019 (Renata Božič Povše).
  9. Imenovanja in razrešitve (Suzana Jarc).
  10. Vprašanja, pobude, informacije.

Irena Ilešič Čujovič, l. r.

predsednica Upravnega odbora

Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije