3. seja Upravnega odbora ZZZS z dne 15.12.2017

Predlog dnevnega reda 3. seje Upravnega odbora ZZZS z dne 15.12.2017 ob 10.00 uri

 1. Zapisnik 1. in 2. redne seje Upravnega odbora ter poročilo o realizaciji sklepov
  (mag. Suzana Jarc)
 2. Predlog Splošnega dogovora za leto 2018 s spornimi vprašanji
  (Sladjana Jelisavčić, univ. dipl. ekon.).
 3. Razpis za dobavitelje medicinskih pripomočkov v letu 2017
  (Drago Perkič, univ. dipl. ekon.).
 4. Pravilnik o notranji organizaciji ZZZS – spremembe in dopolnitve
  (Marjan Sušelj, univ. dipl. psih.).
 5. Tretji izredni medletni odpis sredstev, terjatev in obveznosti v letu 2017
  (Mija Ankele Kokalj, dipl. ekon.).
 6. Imenovanje imenovanega zdravnika in razrešitev pravnika v zdravstveni komisiji
  (mag. Barbara Romavh).
 7. Pobude, vprašanja, informacije.


Predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
​​​​​​​Tatjana Čerin, l. r.