30. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 7. 10. 2020

Predlog dnevnega reda 30. seje Upravnega odbora ZZZS z dne 7. 10. 2020 ob 13.00 uri

  1. Zapisnika 8. izredne in 29. redne seje s poročilom o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  2. Izbira organizatorjev letovanja otrok po drugem razpisu v letu 2020 (Darja Kušar).
  3. Poročilo razpisne komisije o prijavah na razpis za generalnega direktorja (Tatjana Čerin, predsednica razpisne komisije).
  4. Razgovori s kandidati za generalnega direktorja.
  5. Finančna projekcija poslovanja za obdobje 2020-2022 (Tatjana Kolenc).
  6. Pobude, vprašanja, informacije.

Tatjana Čerin, l. r.

predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije