31. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 15. 10. 2020

Predlog dnevnega reda 31. seje Upravnega odbora ZZZS z dne 15. 10. 2020 ob 12.00 uri

  1. Izbor kandidata za generalnega direktorja - predlog za imenovanje na Skupščini.
  2. Okvirna finančna projekcija prihodkov in odhodkov v obdobju 2020-2022 (Tatjana Kolenc).
  3. Izbira ponudnikov zdravstvenih storitev na osnovi razpisa za leto 2020 - III (Marjeta Trček).
  4. Predlog akta za javno razpravo - Predlog pravilnika o volitvah članov organov ZZZS (Suzana Jarc).
  5. Poslovnik Upravnega odbora (Suzana Jarc).
  6. Izredni popis zalog materiala in drobnega inventarja (Mija Ankele Kokalj).
  7. Imenovanja (Rozeta Hafner, Suzana Jarc).
  8. Pobude, vprašanja, informacije.

Tatjana Čerin, l. r.

predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije