32. redna seja Upravnega odbora ZZZS z dne 19.11.2020

Predlog dnevnega reda 32. seje Upravnega odbora ZZZS z dne 19.11.2020 ob 9.00 uri

  1. Zapisnika 30. in 31. redne seje s poročilom o realizaciji sklepov (Suzana Jarc).
  2. Predlog rebalansa finančnega načrta za leto 2020 (Tatjana Kolenc).
  3. Novela Sklepa o načrtovanju, beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev (Karmen Grom Kenk).
  4. Novela pravilnika o karticah (Nives Meserko).
  5. Izbira ponudnikov zdravstvenih storitev na osnovi razpisa za leto 2020 – IV (Marjeta Trček).
  6. Delovanje notranje revizije (Mirjana Pustatičnik in Marjan Sušelj).
  7. Premoženjske zadeve (Judita Škufca).
  8. Poročilo razpisne komisije.
  9. Pobude, vprašanja, informacije.

Tatjana Čerin, l. r.

predsednica Upravnega odbora
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije